Kategorija

Ostalo

1997.

Za ETF su vezane priče o počecima YU Interneta. Vremena su se promenila, ali ne i ETF-ov Web server: i dalje je to jedan od najvećih Web servera na YU Internetu, a zvanje najstarijeg mu ne može nikad biti osporeno. Pored informacija za studente i saradnike fakulteta, naći ćete i dosta drugih sadržaja, pa i katalog stranica na YU Web-u.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Ostalo