Kategorija

Ostali

2002.

Drenik uspeva da održi pažnju zanimljivim sadržajima. Centralno mesto zauzimaju vesti sa nizom linkova na sajtove sa TV programom, vremenskom prognozom, servisnim informacijama… Posebno popularni sadržaji su testovi inteligencije i znanja.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Ostali