Kategorija

Blog

2012.

Jedan od najuticajnijih blogova u oblasti e-poslovanja nalazi se na adresi www.draganvaragic.com. Blog postoji od 2005. godine, a njegov autor obrađuje i teme koje se odnose na e-marketing i odnose sa javnošću. Iz mnoštva ga izdvaja postojanje engleske, sadržinski različite verzije bloga.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Blog