Kategorija

Novine i časopisi

2007.

Dnevnik “Danas” se izdvaja od većine listova po tome što gotovo čitav sadržaj štampanog izdanja objavljuje na Web-u bez, sve češće, “jednodnevne zadrške” kojoj drugi pribegavaju. Tako na ovom sajtu možete pročitati puno teksta i pri tom videti fotografije, koje sve češće prate Web izdanja dnevnih novina. Dizajn i način upotrebe sajta su klasični – tokom 2007. nije bilo većih promena, a sve je podređeno dostupnosti i jednostavnosti rada. Arhiva tekstova se proteže do avgusta 2002. godine (nominalno do 1999, ali kada kliknete na broj iz ranijih godina dobijete poruku o grešci… morali smo da tražimo metodom polovljenja intervala, što nam nije previše smetalo jer smo u svakom broju videli poneku sjajnu Corax-ovu karikaturu) a pretraživanje, realizovano preko servisa pogodak.co.yu, funkcioniše korektno.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Novine i časopisi