Kategorija

Novine i časopisi

2006.

Tokom prošle godina sajt dnevnog lista “Danas” nije pretrpeo bitnije promene. Dizajn je isti, a zadržana je politika da se kompletan sadržaj novog izdanja pojavljuje na Web-u tokom večeri, dakle dan pre izlaska štampane verzije. Na naslovnoj strani se nalaze najvažnije vesti, a kretanje po sadržaju rubrika i specijalnih dodataka se odvija preko menija sa leve strane. Za razliku od većine sajtova domaćih dnevnih listova, ovde su tekstovi ilustrovani fotografijama. Pretraživanje obezbeđuje engine pretraživača Pogodak.co.yu.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Novine i časopisi