Kategorija

Digital life

2017.

BuildCon je mobilna aplikacija namenjena građevinskim kompanijama, projektnim menadžerima i izvođačima radova koji se suočavaju sa greškama i finansijskim gubicima usled loše organizacije, saradnje i komunikacije na građevinskim projektima. Ovom aplikacijom se prati plan građevinskog projekta i dinamika izvođenja radova, i ima se uvid u stanje projekata. Zahvaljujući aplikaciji rad na terenu i realizacija građevinskih projekata su pod punom kontrolom.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Digital life