Kategorija

Informacije

2008.

Sajt koji pokazuje kako treba primeniti Web tehnologije da bi se statični sadržaj štampanog izdanja pretvorio u dinamične online forme i kako dobro iskoristiti povratnu informaciju od posetilaca-čitalaca. Još kada bi kompletni tekstovi bili objavljivani odmah, a ne sa (doduše malom) zadrškom…

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Informacije