Kategorija

Dnevne informacije

1999.

Kad neko pravi dobre novine, šteta je da to ne pretoči u dobar sajt. “Blic” se zaista trudi, strane su aktuelne, atraktivne, ali nisu pretrpane. Svako jutro ćete zateći aktuelni broj dnevnog “Blic”-a, a nakon nekog vremena konstatovaćete da niste uskraćeni ni za jednu informaciju. Prijateljima iz sveta možete preporučiti izdanje na engleskom.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Dnevne informacije