Kategorija

Vesti i informacije

2002.

Sajt u pravom svetlu predstavlja BK televiziju – u centru prve strane su vesti, a okolo su linkovi na sve popularne emisije koje ova popularna medijska kuća priprema ili reemituje. Jednim pogledom na naslovnu stranu videćete ono najvažnije, uključujući i vremensku prognozu, a klikom na neki od boksova idete dalje, na opsežnije informacije. Sajt uz to dobro izgleda i pokazuje da se ćirilica može uspešno koristiti na Web-u. Pretraživanje postoji, mada ga možda nećete primetiti na prvi pogled, ali je ograničeno na novije vesti.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Vesti i informacije