Kategorija

Tačke okupljanja

2000.

Jedan od najstarijih domaćih sajtova na Web-u i dalje je veoma aktivan. Za sve ove godine sajt je više puta redizajniran, a u tekućoj verziji glavninu prostora na osnovnoj strani zauzimaju aktuelne vesti iz zemlje, dok su u vrhu meniji koji vode na razne stranice: biznis, diskusije, putovanja, sport, komunikacije, knjižara, enigmatika… Posebno bogatstvo sajta predstavlja “Ratna arhiva”, nekoliko megabajta beleški koje su tokom prošlogodišnjeg rata posetioci sajta iz Jugoslavije i sveta slali – tu možete steći utisak ne samo o toku događaja, već i o dejstvu tih događaja na konkretne ljude koji su u njima učestvovali ili ih posmatrali.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Tačke okupljanja