Kategorija

Vesti i mediji

2018.

Britanska medijska kuća BBC portalom bbc.rs pruža čitaocima priliku da na srpskom jeziku, latinicom ili ćirilicom, prate svetske i domaće vesti. Fokus je na domaćim vestima, navigacija je jednostavan, a stranice sajta pregledne. Video zapisi upotpunjavaju sadržaj portala bbc.rs, a na klik je dostupan i sav ostali sadržaj koji BBC generiše.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Vesti i mediji