Kategorija

Kupovina

2003.

Da parafraziramo Topaloviće: “strah od zaborava je jedini siguran posao.” Na prodavnici raznoraznih uspomena sa balkanskog prostora zasnovan je i ovaj (zapravo nemački) sajt, a namenjen je pre svega našima u belom svetu. Sitnice koje im nedostaju u hladnoj tuđini naći će i oni koji vole da pročitaju “PC” (možete i da se pretplatite, za “svega” 147 evra) i oni čiji muzički ukus nikada nismo razumeli…

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kupovina