Kategorija

Društvo

2008.

Briga o reproduktivnom zdravlju kod nas još nije na visokom nivou, pa ni sajtova koji se bave tom temom nema dovoljno. 21dan.com je mesto koje pruža veliki broj odgovora na pitanja koje žene mogu imati, a za ono što već nije odgovoreno, tu je mogućnost kontakta sa lekarima.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Društvo