Top 50 2019 logo

naklik.rs

Poslovni i društveni servisi

Sajt za naručivanje... sajtova. Svako od nas je jednom počinjao sa svojom Internet ponudom, a danas više nema razloga da sve radite sami. Zapravo, radite sami ali bez potrebe da programirate - samo odlučite šta vam treba, prevučete ga na pravo mesto, testirate, dodate, proširite... Investicija u sajt na klik iznosi samo 19 evra mesečno, bez obzira na broj strana, slika, galerija... Pokušajte, možda se već za godinu ili dve i vaš sajt nađe na PC Press-ovoj top50 listi...