Top 50 2019 logo

kosmodrom.rs

Obrazovanje i kultura

Kosmodrom je žurnal koji populariše nauku i pledira da postane mesto za okupljanje ljubitelja koje vodi kroz portal do fantastičnog sveta nauke i naučnih otkrića. Naučnopopularnim, autorskim tekstovima kvalitetnog jezika, sadržaja uz temeljno proverenih informacija, želi da pridobije čitaoce koje zanima prava, a ne tabloidna nauka. Kosmodrom je pokrenut je 9. novembra 2018. godine, kao svojevrstan omaž Karlu Seganu, jednom od najvećih popularizatora nauke koji su živeli, upravo na njegov rođendan.