Top 50 2019 logo

Pruži korak

Mobilne aplikacije

Aplikacija "Pruži korak" broji vaše korake i preračunava prepešačene metre u dinare. Doduše, te pare ne dobijate vi, već one bivaju donirate NURDOR-u, Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Aplikaciju su donacijama podržale velike kompanije, mala i srednja preduzeća iz Srbije - koliko metara vi budete prepešačili, toliko će dinara oni donirati NURDOR-u; kilometar vredi 10 dinara. Pored humanitarnog karaktera, aplikacija ima za cilj da motiviše ljude na pešačenje a samim tim i zdraviji život i na očuvanje životne sredine smanjenjem emitovanja štetnih gasova iz prevoznih sredstava u atmosferu.