Top 50 2018 logo

kultivisise.rs

Obrazovanje i kultura

„Mesto za drugačije sadržaje“, kako za sebe u podnaslovu kaže portal kultivisise.rs, jedan je od zanimljivih sajtova koji nudi bogate i raznovrsne sadržaje, tako dragocene u vreme vladavine površnih opaski na društvenim mrežama. Portal je stalno otvoren i za nove, gostujuće ili povremene autore koji će svojim znanjem pomoći da steknete dobar i argumentovan uvid u neku oblast ili temu. Možda vam izbor tema i neće pomoći da se brzo obogatite, ali će vam svakako pomoći da u razgovorima zvučite samopouzdanije i kao osoba „koja nije samo za jednu kafu“.